<img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day

<img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day

<img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day

英媒90minfootball运用ChatGPT评选本世纪最佳左后卫,ChatGPT得出的结果是马塞洛榜首,科尔、拉姆排列二三,阿尔巴、阿拉巴、埃弗拉等球员也全部在列。

ChatGPT评选本世纪最佳左后卫:

1.马塞洛

2.阿什利-科尔

3.拉姆

4.阿尔巴

5.阿拉巴

6.埃弗拉

7.拜恩斯

8.费利佩-路易斯

9.阿莱克斯-桑德罗

10.里卡多-罗德里格斯

更多精彩报道,尽在https://hartvoorlimburg.com

Previous post <img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
Next post <img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day